Kalender

download
Auswahl:
20. APRIL 2021
Notenschluss 5. Klassen
23. APRIL 2021
Beurteilungskonferenz 5. Klassen
26. APRIL - 07. MAI 2021
3A und 3B Praxiswoche
26. APRIL - 07. MAI 2021
Kolleg Praxiswochen
30. APRIL 2021
letzter Termin Wiederholungsprüfungen 5. Klassen
14. MAI 2021
schulautonom frei
19. MAI 2021
HT schriftl. RDP Didaktik/Pädagogik
20. MAI 2021
HT schriftl. RDP Deutsch
21. MAI 2021
HT schriftl. RDP Angewandte Mathematik
25. MAI 2021
schulautonom frei
26. MAI 2021
HT schriftl. RDP Englisch
02. JUNI 2021
Kommissionssitzung RDP
04. JUNI 2021
schulautonom frei
07. - 11. JUNI 2021
2B Kinderkrippenpraxis
07. - 11. JUNI 2021
2A Kinderkrippenpraxis
16. - 17. JUNI 2021
Kompensationsprüfungen HT 2020/21
21. - 25. JUNI 2021
mündl. RDP
28. JUNI 2021
Notenschluss: 1. - 4. Klassen und Kolleg
01. JULI 2021
Beurteilungskonferenz
08. JULI 2021
Abschlusskonferenz